כספק מידע של שירותים חברתיים, בייחוד כספק שירותים מארח, אין לנו מחויבות כללית לנטר כל תוכן שנשמר לבקשת מקבל משירות או המחפש באופן פעיל עובדות או נסיבות המצביעות על פעילות בלתי חוקית; אולם, במקרה שנתקבלה אצל GetResponse התראה רשמית או מידע אמין אחר, אודות האופי הלא חוקי של הנתונים עצמם או של הפעילויות הקשורות אליהם, אנו ננקוט בצעדים שנקבעו בחוק.

אנו ממליצים לך למלא את הטופס הזמין להלן על מנת לקבל גישה אל התוכן הבלתי חוקי שהוסר או נוטרל.