In onze hoedanigheid als leverancier van diensten van de informatiemaatschappij, met name als leverancier van hostingdiensten, zijn we er niet toe verplicht om de content die op verzoek van een afnemer van de dienst wordt opgeslagen te monitoren, noch om actief naar feiten of omstandigheden die op onwettige activiteiten duiden, te gaan zoeken. Indien wij er echter officieel van op de hoogte worden gesteld of uit een andere betrouwbare informatiebron vaststellen dat de gegevens of de daaraan gerelateerde activiteiten onwettig van aard zijn, ondernemen we de voorgeschreven juridische stappen.

We raden je aan het onderstaande formulier in te vullen om de toegang tot de illegale content te verwijderen of uit te schakelen.