מחירים ותכונות

צירוף לקוחות חינם. תכניות הניתנות להרחבה. חוקים פשוטים.

גודל הרשימה שלך1,000
בחר תוכנית מנוי
Basic
מושלם עבור
שיווק בדוא"ל למתחילים
$לחודש
שיווק בדוא"ל
טפסים מקוונים/הודעות מוקפצות
סקרים
קמפיינים רב-ערוציים
אוטומציה פשוטה
ספריית מדיה
150 אינטגרציות
מעקב ודיווח
בעל חשבון אחד
תמיכה ללא הגבלה
Essential
למשווקים ועסקים קטנים (SMB)
הממוקדים בצמיחה
$לחודש
שיווק בדוא"ל
דפי נחיתה
Autofunnel
סמינרים מקוונים
טפסים מקוונים/הודעות מוקפצות
סקרים
קמפיינים רב-ערוציים
אוטומציה פשוטה
ספריית מדיה
150 אינטגרציות
כלי מסחר אלקטרוני
מעקב ודיווח
3 בעלי חשבונות
CRM
תמיכה ללא הגבלה
Professional
למומחי שיווק עסוקים
שרוצים לקבל תוצאות במהירות
$לחודש
שיווק בדוא"ל
דפי נחיתה
Autofunnel
סמינרים מקוונים
טפסים מקוונים/הודעות מוקפצות
סקרים
קמפיינים רב-ערוציים
אוטומציה פשוטה
אוטומציה מתקדמת
ספריית מדיה
150 אינטגרציות
כלי מסחר אלקטרוני
מעקב ודיווח
5 בעלי חשבונות
CRM
DKIM מותאם אישית
תמיכה ללא הגבלה
Enterprise
לבתי עסק המעוניינים
בפתרונות עתירי ביצועים
$1,199לחודש
שיווק בדוא"ל
דפי נחיתה
Autofunnel
סמינרים מקוונים
טפסים מקוונים/הודעות מוקפצות
סקרים
קמפיינים רב-ערוציים
אוטומציה פשוטה
אוטומציה מתקדמת
ספריית מדיה
150 אינטגרציות
כלי מסחר אלקטרוני
מעקב ודיווח
10 בעלי חשבונות
CRM
DKIM מותאם אישית
ייעוץ קמפיינים
SSO (הזדהות חד-פעמית)
מנהל חשבון
תשתית ייעודית
כתובת IP ייעודית
ביציעיו שליחת דוא"ל מקסימלית
ייעוץ יכולת מסירה
תמיכה ללא הגבלה
Basic
$
Essential
$
Professional
$
Enterprise
$1,199
ללא הגבלה
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
1
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ללא הגבלה
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ללא הגבלה
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
100
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
שעתיים
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
3
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ללא הגבלה
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ללא הגבלה
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
300
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
6 שע'
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
5
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ללא הגבלה
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ללא הגבלה
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
500
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
10 שע'
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
10
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue

עסקים ברחבי העולם 350,000 עסקים ברחבי העולם

הקמפיינים שלי בדוא"ל מניבים יותר לקוחות והכנסות מכל צורת שיווק אחרת. בכל פעם שנשלח הדוא"ל החודשי, אני מקבל הרשמות חדשות לסדנאות הצילום שלי, והמגמה ממשיכה גם בשבועות שלאחר מכן. הייתי מוכן לוותר על כל צורה אחרת של שיווק, ובלבד שאוכל להמשיך את הקמפיינים שלי בדוא"ל!"

פול נגויין

צלם,
Bluehour Photo Venture

חשוב לשמור על איזון נכון בקצב העבודה, למרות שבתחום עיצוב הפנים, שעות העבודה עשויות להיות מאתגרות ביותר ואף להשתנות מדי שבוע. צוות מעולה – ולצידם מוצרים כמו GetResponse – מאפשרים לצמצם את הזמן והידע הטכני הדרושים.”

ג'ואן ודונה ריילי

מעצבות פנים,
Interior Edge

שאלות נפוצות

מהי העלות החודשית של GetResponse?

התשלום החודשי מבוסס על תוכנית התשלומים שבה תבחר. בתוכניות הכוללות תשלום מראש על 12 או 24 חודשים, תקבל הנחה של 18% או 30% בהתאמה, ותשלם מראש עבור שנה אחת. תוכניות התשלום החודשי אינן מקנות הנחות.

מה קורה אם אני חורג מגודל הרשימה המרבי?

איננו מפסיקים או מגבילים את השירות שלך. שום איש קשר לא הולך לאיבוד. GetResponse מוסיף את אנשי הקשר אל הרשימה ומחייבת אותך בתשלום עבור הרחבת הרשימה בכל חודש שבו גודל הרשימה חורג מהגודל הכלול בתוכנית שלך.

האם באפשרותי לבטל את החשבון שלי?

באפשרותך לבטל בכל עת. כדי לבטל את החשבון שלך בתשלום, היכנס למערכת, לחץ על 'החשבון שלי', ובחר 'החיובים שלי'. גלול מטה למקטע 'ביטול חשבון' ולחץ עליו. לתשומת לבך, כאשר אתה מבטל את החשבון שלך, כל המידע השמור בחשבון יאבד.

מהי מדיניות ההחזרים הכספיים של GetResponse?

GetResponse הוא שירות שבו התשלום הוא 'לפי שימוש' (pay-as-you-go). פירוש הדבר שאיננו מנפקים החזרים כספיים, גם אם תבטל את החשבון מיד לאחר שכרטיס האשראי שלך חויב עבור תקופת תשלום חדשה. לא נמשיך לחייב את כרטיס האשראי שלך, אך הסכומים שבהם חויבת לא יוחזרו.

איך עובדים סמינרים מקוונים בתשלום?

סמינרים מקוונים בתשלום זמינים רק אחרי שמישהו שילם כדי להשתתף. סמינרים מקוונים בתשלום זמינים כחלק מתכונת 'משפך אוטומטי' כאשר מגדירים משך של סמינר מקוון. תוכנה זו כלולה בתוכנית Professional.

מהי Social Ads Creator?

Social Ads Creator היא אפליקציה חינמית לנייד הזמינה לכל החשבונות בתשלום. האפליקציה מסייעת בקידום המותג במדיה החברתית בעזרת תמונות והנפשות באיכות גבוהה, וניתן להוריד אותה מ-App Store או מ-Google Play. האפליקציה עובדת היטב עם פתרונות אחרים של GetResponse כגון Autofunnel וגם עם מודעות ב-Facebook וב-Instagram כך שתוכל לשפר את הביצועים בקמפיינים רב-ערוציים. בעלי חשבונות בתשלום יכולים להשתמש השירות זה על-ידי כניסה למערכת באמצעות פרטי החשבון.

אני מלכ"ר. האם אני זכאי להנחות כלשהן?

אנו מציעים עד 50% הנחה למלכ"רים העומדים בקריטריונים להשתתפות בתוכנית של GetResponse למלכ"רים. כדי להגיש מועמדות ולקבל מידע נוסף, לחץ כאן.

כיצד עובדת חבילת Enterprise?

חבילת Enterprise היא הצעה מותאמת אישית שצוות המכירות שלנו יוצר במיוחד עבורך על בסיס הצרכים העסקיים שלך, המטרות והיכולות. החבילה כפופה להסכם אישי שעליו תחתום למשך שנה אחת לפחות, לאחר אישור כל פרטי החבילה.

מה כולל הייעוץ לגבי קמפיינים?

ייעוץ בנוגע לקמפיינים כלול בחבילת Enterprise. החבילה כוללת 1.5 שעות בחודש של ייעוץ מומחים בנוגע לאסטרטגיית השיווק שלך, לחשבון שלך ב-GetResponse, להגדרת הקמפיין ולהדרכה בשימוש במוצרים השונים.

מהו מנהל חשבון ומה פירוש ייעוץ לגבי שיעור יכולת מסירה לנמען?

אל מיועדות לשירותים הכלולים בחבילת Enterprise, שנועדו למקסם את תוצאות הקמפיין שלך. אלה כוללים מעקב רציף ודיווח על תוצאות הקמפיין, ייעוץ וסיוע בשיפור יכול המסירה לנמענים, ותמיכה יומיומית בכל ההיבטים הנוגעים לקמפיינים ב-GetResponse.

מה כוללים כלי המסחר האלקטרוני?

כלי המסחר האלקטרוני כוללים תכונות מתקדמות שנועדו לאפשר לך להגדיל את המכירות – כגון המלצות אוטומטיות על מוצרים על בסיס נתוני רכישה מהעבר; ומרכז חנויות ומוצרים המשמש כרשימת מלאי של המוצרים הכלולים בחשבון שלך. כלים אלה זמינים הן בתוכנית Essential והן בתוכנית Professional.

מה ההבדל בין אוטומציה פשוטה לאוטומציה מתקדמת?

אוטומציה פשוטה כוללת תזרימי עבודה מוגדרים מראש המציעים: הודעות דוא"ל לברכה ותודה, קמפיינים אוטומטיים, תיוג אנשי קשר, והודעות דוא"ל לגבי עגלות קנייה שננטשו – כלים חיוניים לעסקים מקוונים. אוטומציה מתקדמת כוללת תזרימי עבודה בלתי מוגבלים, הענקת ניקוד לאנשי קשר, מעקב אחר אירועי רשת ופילוח מתקדם שעשוי להתאים יותר לתהליכים או לנתיבי תנועה מורכבים יותר של לקוחות.