การกำหนดราคา GetResponse

ทดลองแผนใดก็ได้ฟรี 30 วัน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

เลือกช่วงเวลาแจ้งค่าบริการ
Basic
ส่งอีเมลและสร้าง ฐานผู้ติดต่อที่มีส่วนร่วม
ขนาดรายการ:
$/เดือน
รวมถึง:
การตลาดผ่านอีเมล
Website Builder ใหม่
ระบบตอบกลับอัตโนมัติ
แลนดิ้งเพจไม่จำกัด
ตัวกรองสำหรับการขาย (1กรอง)
ฟันเนลสำหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมายแบบไม่จำกัด
Facebook และ Google Ads
Chats ใหม่ฟรีตลอดเดือนมิถุนายน 2021
Plus
สร้างลูกค้าเป้าหมาย ขายสินค้า
และเพิ่มผลกำไรของคุณ
ขนาดรายการ:
$/เดือน
ทุกอย่างใน BASIC และอื่น ๆ:
การตลาดแบบอัตโนมัติ (5 เวิร์กโฟลว์)
สัมมนาออนไลน์ (ผู้เข้าร่วมสูงสุด 100 คน)
การให้คะแนนและการแท็ก
ตัวกรองสำหรับการขาย (5กรอง)
ทำงานร่วมกัน (ผู้ใช้ 3 คน)
ตัวกรองสำหรับการสัมมนาออนไลน์ (5กรอง)
Professional
ปรับผลลัพธ์ของคุณให้เหมาะสมด้วยการรวมและระบบอัตโนมัติแบบ Pro
ขนาดรายการ:
$/เดือน
ทุกอย่างใน PLUS และอื่น ๆ:
การตลาดแบบอัตโนมัติไม่จำกัด
การแจ้งเตือนแบบพุชทางเว็บ
สัมมนาออนไลน์แบบชำระเงิน
สัมมนาออนไลน์ (ผู้เข้าร่วมสูงสุด 300 คน)
ฟันเนลสำหรับการขายแบบไม่จำกัด
ฟันเนลสัมมนาออนไลน์แบบไม่จำกัด
ทำงานร่วมกัน (ผู้ใช้ 5 คน)
สัมมนาออนไลน์ตามความต้องการ
MAX
พัฒนาการตลาดของคุณอย่างต่อเนื่องด้วยแพลตฟอร์มขั้นสูง
ปรับเป็นแบบส่วนตัวและยืดหยุ่นได้
การกำหนดราคา
ทุกอย่างใน PRO และอื่น ๆ:
อีเมลสำหรับดำเนินธุรกิจ (แอดออนแบบจ่ายเงิน)
การสนับสนุนเฉพาะ
ผู้ใช้ และ บัญชีหลายบัญชี 
(รวม 10 บัญชี มากถึง 500 บัญชี)
รองรับ การย้ายบัญชี
ทีมและการจัดการบทบาท 
SSO (การลงชื่อเข้าใช้งานครั้งเดียว)
สัมมนาออนไลน์
(รวมผู้เข้าร่วม 500 คน มากถึง 1000 คน)
การอุ่นเครื่อง IP ตัวช่วย
(สำหรับรับรองบัญชี)

เปรียบเทียบ

ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ไม่จำกัด
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ไม่จำกัด
1
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
1
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ไม่จำกัด
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
5
ไม่จำกัด
5
100
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
3 ชม.
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
5
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
3
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ไม่จำกัด
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
300
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
6 ชม.
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ไม่จำกัด
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
5
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
เร็ว ๆ นี้
เร็ว ๆ นี้
เร็ว ๆ นี้
เร็ว ๆ นี้
เร็ว ๆ นี้
เร็ว ๆ นี้
เร็ว ๆ นี้
เร็ว ๆ นี้
เร็ว ๆ นี้
เร็ว ๆ นี้
ไม่จำกัด
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
500
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
10 ชม.
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ไม่จำกัด
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
10
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue

GetResponse ได้รับความไว้วางใจจาก 350,000 องค์กรธุรกิจทั่วโลก

แคมเปญอีเมลสร้างธุรกิจได้มากกว่าการตลาดรูปแบบอื่น ทุกครั้งที่จดหมายส่งออกไปในแต่ละเดือน จะมีคนมาสมัครเข้าร่วมเวิร์กช็อปภาพถ่ายของผมมากมาย และยังมีมาอีกเรื่อย ๆ ในช่วงหลายสัปดาห์หลังจากนั้น ผมอาจจะเลิกใช้การตลาดรูปแบบอื่น ตราบใดที่แคมเปญอีเมลของผมยังคงใช้งานได้ดีอยู่!"

Paul Nguyen

ช่างภาพของ
Bluehour Photo Venture

การรักษาสมดุลให้เป็นไปตามจังหวะนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ แม้ว่าการออกแบบภายในอาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเปลี่ยนแปลงแต่ละสัปดาห์ การมีทีมที่ดี รวมถึงสินค้าที่ดีอย่าง GetResponse จะช่วยร่นเวลาและความรู้เชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องได้

Joanne และ Donna Riley

นักออกแบบภายในของ
Interior Edge

คำถามที่พบบ่อย

ค่าใช้จ่ายแบบรายเดือนของ GetResponse คืออะไร?

ค่าใช้จ่ายแบบรายเดือนขึ้นอยู่กับแผนการชำระเงินที่คุณเลือก คุณจะได้รับส่วนลด 18% หรือ 30% และชำระเงินล่วงหน้าหนึ่งปี ด้วยแผนการชำระเงินล่วงหน้า 12 และ 24 เดือน ไม่มีส่วนลดสำหรับแผนการชำระเงินแบบเดือนต่อเดือน

ถ้าหากฉันจะทำให้ข้อมูลเกินขีดจำกัดขนาดรายการล่ะ?

เราไม่ขัดจังหวะหรือจำกัดบริการของคุณ ไม่เสียรายชื่อผู้ติดต่อ GetResponse จะเพิ่มเป็นผู้ติดต่อพิเศษและเก็บค่ารายการส่วนเกินกับบัญชีของคุณในเดือนที่มีขนาดรายการเกินขีดจำกัดสูงสุดในแผนที่คุณเลือก

ฉันสามารถยกเลิกบัญชีได้หรือไม่?

ยกเลิกได้ทุกเมื่อ หากต้องการยกเลิกบัญชีแบบชำระค่าบริการ กรุณาเข้าสู่ระบบ คลิกบัญชีของฉัน แล้วเลือกการเรียกเก็บเงิน เลื่อนลงไปยังส่วนยกเลิกการเป็นสมาชิก แล้วคลิก โปรดทราบว่าเมื่อคุณยกเลิกบัญชีแล้ว ข้อมูลในบัญชีของคุณทั้งหมดจะหายไปด้วย

นโยบายการคืนเงิน GetResponse คืออะไร?

GetResponse เป็นบริการที่จ่ายตามบริการที่คุณใช้ ซึ่งแปลว่าเราจะไม่คืนเงิน แม้ว่าคุณจะยกเลิกทันทีหลังจากที่ตัดเงินจากบัตรเครดิตของคุณในการเรียกเก็บเงินรอบใหม่ก็ตาม ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในบัตรเครดิตของคุณ แต่จำนวนเงินที่เรียกเก็บไปแล้วจะไม่ได้คืน

การสัมมนาออนไลน์แบบชำระเงินทำงานอย่างไร?

สามารถเข้าได้เฉพาะการสัมมนาออนไลน์แบบชำระเงินเท่านั้นหลังจากที่มีผู้ชำระเงินเข้าร่วม สามารถใช้การสัมมนาออนไลน์แบบชำระเงินได้ในคุณสมบัติตัวกรองอัตโนมัติเมื่อตั้งค่าตัวกรองสำหรับการสัมมนาออนไลน์ คุณสมบัตินี้รวมอยู่ในแผน Professional

Social Ads Creator คืออะไร?

Social Ads Creator เป็นแอปมือถือฟรีที่ใช้งานได้เฉพาะบัญชีแบบชำระค่าบริการทุประเภทเท่านั้น แอปนี้ช่วยคุณโปรโมตแบรนด์ของคุณบนโซเชียลมีเดียด้วยรูปภาพและภาพเคลื่อนไหวคุณภาพสูงและมีให้ดาวน์โหลดจาก App Store และ Google Play แอปทำงานได้ดีกับโซลูชัน GetResponse อื่น ๆ เช่น ตัวกรองอัตโนมัติและโฆษณา Facebook และ Instagram เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญหลายช่องทาง บัญชีแบบชำระค่าบริการสามารถใช้บริการนี้ได้ด้วยข้อมูลประจำตัวในบัญชีของพวกเขา

ฉันไม่ใช่ผู้แสวงหากำไร คุณเสนอส่วนลดหน่อยได้หรือไม่?

เราเสนอส่วนลดมากถึง 50% แก่ผู้ใช้งานที่ไม่แสวงหากำไรที่มีคุณสมบัติเข้าร่วม GetResponse สำหรับโปรแกรมผู้ไม่แสวงหากำไร หากต้องการสมัครและเรียนรู้เพิ่มเติม คลิกที่นี่

ข้อเสนอธุรกิจ MAX ทำงานอย่างไร

ข้อเสนอธุรกิจ GetResponse MAX เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการเสริมประสิทธิภาพด้านการตลาดมากที่สุดด้วยการสนับสนุนลูกค้าเฉพาะและข้อตกลงเกี่ยวกับสัญญาที่เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ ติดต่อทีมฝ่ายขายที่จะช่วยคุณสร้างโซลูชันที่ไม่ซ้ำใครซึ่งเหมาะกับความต้องการทางธุรกิจและทางการตลาดของคุณที่สุด

การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแคมเปญคืออะไร?

การปรึกษาแคมเปญจะมาพร้อมกับแพคเกจ MAX คุณจะได้รับคำปรึกษาด้านกลยุทธ์การตลาด บัญชี GetResponse การตั้งค่าแคมเปญ และการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์จากผู้เชี่ยวชาญ

ผู้จัดการบัญชีและการให้คำปรึกษาด้านความสามารถในการส่งคืออะไร?

สิ่งเหล่านี้เป็นบริการสำหรับ MAX ที่ทุ่มเทมุ่งเป้าไปที่การเพิ่มผลลัพธ์จากแคมเปญของคุณ รวมไปถึงการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและการรายงานการผลลัพธ์ของคุณ ให้คำแนะนำและช่วยในการปรับปรุงความสามารถในการส่ง และให้การสนับสนุนของแคมเปญ GetResponse ในทุกแง่มุมแบบวันต่อวัน

เครื่องมืออีคอมเมิร์ซมีอะไรบ้าง?

เครื่องมืออีคอมเมิร์ซประกอบด้วยคุณสมบัติขั้นสูงที่จะช่วยคุณขายได้มากขึ้น อย่างเช่น คำแนะนำสินค้าอัตโนมัติตามข้อมูลที่ซื้อในอดีต รวมถึงศูนย์กลางร้านค้าและสินค้าที่ใช้เป็นคลังเก็บสินค้าในบัญชีของคุณ สามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้ในแผน Plus และ Professional

ความแตกต่างระหว่างเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเองและเครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติคืออะไร?

เครื่องมือระบบอัตโนมัติขั้นสูงเหล่านี้พร้อมให้ใช้งานในแผน Professional ช่วยให้คุณสร้างเวิร์กโฟลว์การตลาดอัตโนมัติด้วยการผสมผสานองค์ประกอบของระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ทั้งหมด เครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติเป็นเครื่องมือที่ให้คุณสร้าง จัดการ ปรับปรุง และดูโฟลว์ของระบบอัตโนมัติของคุณ และส่วนที่คุณผสานการกระทำ เงื่อนไข และตัวกรองกับการเดินทางที่ลูกค้าสร้างขึ้นโดยยึดตามความต้องการและเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ เวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเองเป็นฟีเจอร์ขั้นสูงที่มุ่งเน้นไปที่นักการตลาดมือโปร ให้คุณสร้างและเผยแพร่เวิร์กโฟลว์นอกเหนือจากเทมเพลตระบบอัตโนมัติที่ออกแบบมาล่วงหน้าได้