การกำหนดราคา GetResponse

เลือกแผนที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ ยกเลิกได้ตลอดเวลา

ขนาดรายการของคุณ1,000
เลือกช่วงเวลาแจ้งค่าบริการ
Basic
ส่งอีเมลและสร้าง ฐานผู้ติดต่อที่มีส่วนร่วม
$/เดือน
การตลาดผ่านอีเมล
เว็บฟอร์มและแบบสำรวจ
การสำรวจ
ขับเคลื่อนปริมาณการใช้งาน
ระบบอัตโนมัติพื้นฐาน
เทมเพลตและรูปภาพ
การรวม 150 แบบ
การติดตามและการรายงาน
1 ผู้ใช้บัญชี
การสนับสนุนไม่จำกัด
Essential
สร้างลูกค้าเป้าหมาย ขายสินค้า
และเพิ่มผลกำไรของคุณ
$/เดือน
การตลาดผ่านอีเมล
แลนดิ้งเพจ
Autofunnel
การสัมมนาออนไลน์
เว็บฟอร์มและแบบสำรวจ
การสำรวจ
ขับเคลื่อนปริมาณการใช้งาน
ระบบอัตโนมัติพื้นฐาน
เทมเพลตและรูปภาพ
การรวม 150 แบบ
เครื่องมืออีคอมเมิร์ซ
การติดตามและการรายงาน
3 ผู้ใช้บัญชี
CRM
การสนับสนุนไม่จำกัด
Professional
ปรับผลลัพธ์ของคุณให้เหมาะสมด้วยการรวมและระบบอัตโนมัติแบบ Pro
$/เดือน
การตลาดผ่านอีเมล
แลนดิ้งเพจ
Autofunnel
การสัมมนาออนไลน์
เว็บฟอร์มและแบบสำรวจ
การสำรวจ
ขับเคลื่อนปริมาณการใช้งาน
ระบบอัตโนมัติพื้นฐาน
ระบบอัตโนมัติขั้นสูง
เทมเพลตและรูปภาพ
การรวม 150 แบบ
เครื่องมืออีคอมเมิร์ซ
การติดตามและการรายงาน
5 ผู้ใช้บัญชี
CRM
DKIM แบบกำหนดเอง
การสนับสนุนไม่จำกัด
Enterprise
สร้างผลกำไรให้สูงขึ้นด้วยโซลูชันที่ปรับตามความต้องการของคุณ
$1,199/เดือน
การตลาดผ่านอีเมล
แลนดิ้งเพจ
Autofunnel
การสัมมนาออนไลน์
เว็บฟอร์มและแบบสำรวจ
การสำรวจ
ขับเคลื่อนปริมาณการใช้งาน
ระบบอัตโนมัติพื้นฐาน
ระบบอัตโนมัติขั้นสูง
เทมเพลตและรูปภาพ
การรวม 150 แบบ
เครื่องมืออีคอมเมิร์ซ
การติดตามและการรายงาน
10 ผู้ใช้บัญชี
CRM
DKIM แบบกำหนดเอง
การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแคมเปญ
SSO (การลงชื่อเข้าใช้งานครั้งเดียว)
ระบบจัดการบัญชี
โครงสร้างพื้นฐานเฉพาะตัว
ที่อยู่ IP เฉพาะ
ประสิทธิภาพการส่งเมลออกสูงสุด
การให้คำปรึกษาเรื่อง
ความสามารถในการส่ง
การสนับสนุนไม่จำกัด
Basic
$
Essential
$
Professional
$
Enterprise
$1,199
ไม่จำกัด
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ไม่จำกัด
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
1
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ไม่จำกัด
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ไม่จำกัด
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
100
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
3 ชม.
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
3
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ไม่จำกัด
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ไม่จำกัด
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
300
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
6 ชม.
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
5
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
กำหนดเอง
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ไม่จำกัด
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
500
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
10 ชม.
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
10
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue

GetResponse ได้รับความไว้วางใจจาก 350,000 องค์กรธุรกิจทั่วโลก

แคมเปญอีเมลสร้างธุรกิจได้มากกว่าการตลาดรูปแบบอื่น ทุกครั้งที่จดหมายส่งออกไปในแต่ละเดือน จะมีคนมาสมัครเข้าร่วมเวิร์กช็อปภาพถ่ายของผมมากมาย และยังมีมาอีกเรื่อย ๆ ในช่วงหลายสัปดาห์หลังจากนั้น ผมอาจจะเลิกใช้การตลาดรูปแบบอื่น ตราบใดที่แคมเปญอีเมลของผมยังคงใช้งานได้ดีอยู่!"

Paul Nguyen

ช่างภาพของ
Bluehour Photo Venture

การรักษาสมดุลให้เป็นไปตามจังหวะนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ แม้ว่าการออกแบบภายในอาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเปลี่ยนแปลงแต่ละสัปดาห์ การมีทีมที่ดี รวมถึงสินค้าที่ดีอย่าง GetResponse จะช่วยร่นเวลาและความรู้เชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องได้

Joanne และ Donna Riley

นักออกแบบภายในของ
Interior Edge

คำถามที่พบบ่อย

ค่าใช้จ่ายแบบรายเดือนของ GetResponse คืออะไร?

ค่าใช้จ่ายแบบรายเดือนขึ้นอยู่กับแผนการชำระเงินที่คุณเลือก คุณจะได้รับส่วนลด 18% หรือ 30% และชำระเงินล่วงหน้าหนึ่งปี ด้วยแผนการชำระเงินล่วงหน้า 12 และ 24 เดือน ไม่มีส่วนลดสำหรับแผนการชำระเงินแบบเดือนต่อเดือน

ถ้าหากฉันจะทำให้ข้อมูลเกินขีดจำกัดขนาดรายการล่ะ?

เราไม่ขัดจังหวะหรือจำกัดบริการของคุณ ไม่เสียรายชื่อผู้ติดต่อ GetResponse จะเพิ่มเป็นผู้ติดต่อพิเศษและเก็บค่ารายการส่วนเกินกับบัญชีของคุณในเดือนที่มีขนาดรายการเกินขีดจำกัดสูงสุดในแผนที่คุณเลือก

ฉันสามารถยกเลิกบัญชีได้หรือไม่?

ยกเลิกได้ทุกเมื่อ หากต้องการยกเลิกบัญชีแบบชำระค่าบริการ กรุณาเข้าสู่ระบบ คลิกบัญชีของฉัน แล้วเลือกการเรียกเก็บเงิน เลื่อนลงไปยังส่วนยกเลิกการเป็นสมาชิก แล้วคลิก โปรดทราบว่าเมื่อคุณยกเลิกบัญชีแล้ว ข้อมูลในบัญชีของคุณทั้งหมดจะหายไปด้วย

นโยบายการคืนเงิน GetResponse คืออะไร?

GetResponse เป็นบริการที่จ่ายตามบริการที่คุณใช้ ซึ่งแปลว่าเราจะไม่คืนเงิน แม้ว่าคุณจะยกเลิกทันทีหลังจากที่ตัดเงินจากบัตรเครดิตของคุณในการเรียกเก็บเงินรอบใหม่ก็ตาม ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในบัตรเครดิตของคุณ แต่จำนวนเงินที่เรียกเก็บไปแล้วจะไม่ได้คืน

การสัมมนาออนไลน์แบบชำระเงินทำงานอย่างไร?

สามารถเข้าได้เฉพาะการสัมมนาออนไลน์แบบชำระเงินเท่านั้นหลังจากที่มีผู้ชำระเงินเข้าร่วม สามารถใช้การสัมมนาออนไลน์แบบชำระเงินได้ในคุณสมบัติตัวกรองอัตโนมัติเมื่อตั้งค่าตัวกรองสำหรับการสัมมนาออนไลน์ คุณสมบัตินี้รวมอยู่ในแผน Professional

Social Ads Creator คืออะไร?

Social Ads Creator เป็นแอปมือถือฟรีที่ใช้งานได้เฉพาะบัญชีแบบชำระค่าบริการทุประเภทเท่านั้น แอปนี้ช่วยคุณโปรโมตแบรนด์ของคุณบนโซเชียลมีเดียด้วยรูปภาพและภาพเคลื่อนไหวคุณภาพสูงและมีให้ดาวน์โหลดจาก App Store และ Google Play แอปทำงานได้ดีกับโซลูชัน GetResponse อื่น ๆ เช่น ตัวกรองอัตโนมัติและโฆษณา Facebook และ Instagram เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญหลายช่องทาง บัญชีแบบชำระค่าบริการสามารถใช้บริการนี้ได้ด้วยข้อมูลประจำตัวในบัญชีของพวกเขา

ฉันไม่ใช่ผู้แสวงหากำไร คุณเสนอส่วนลดหน่อยได้หรือไม่?

เราเสนอส่วนลดมากถึง 50% แก่ผู้ใช้งานที่ไม่แสวงหากำไรที่มีคุณสมบัติเข้าร่วม GetResponse สำหรับโปรแกรมผู้ไม่แสวงหากำไร หากต้องการสมัครและเรียนรู้เพิ่มเติม คลิกที่นี่

แพคเกจ Enterprise ทำงานอย่างไร?

แพคเกจ Enterprise เป็นข้อเสนอแบบกำหนดเองที่ทีมขายของเราสร้างให้คุณตามความต้องการทางธุรกิจ เป้าหมาย และขีดความสามารถของคุณ ข้อตกลงแบบกำหนดเองที่คุณสมัครมีระยะเวลาขั้นต่ำหนึ่งปี เมื่อรายละเอียดทั้งหมดของแพคเกจของคุณได้รับการยืนยัน

การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแคมเปญคืออะไร?

การปรึกษาแคมเปญจะมาพร้อมกับแพคเกจ Enterprise คุณจะได้รับคำปรึกษาด้านกลยุทธ์การตลาด บัญชี GetResponse การตั้งค่าแคมเปญ และการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์จากผู้เชี่ยวชาญ

ผู้จัดการบัญชีและการให้คำปรึกษาด้านความสามารถในการส่งคืออะไร?

สิ่งเหล่านี้เป็นบริการสำหรับองค์กรที่ทุ่มเทมุ่งเป้าไปที่การเพิ่มผลลัพธ์จากแคมเปญของคุณ รวมไปถึงการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและการรายงานการผลลัพธ์ของคุณ ให้คำแนะนำและช่วยเหลือเกี่ยวกับการปรับปรุงความสามารถในการส่ง และให้การสนับสนุนแคมเปญ GetResponse ทุกด้านแบบวันต่อวัน

เครื่องมืออีคอมเมิร์ซมีอะไรบ้าง?

เครื่องมืออีคอมเมิร์ซประกอบด้วยคุณสมบัติขั้นสูงที่จะช่วยคุณขายได้มากขึ้น อย่างเช่น คำแนะนำสินค้าอัตโนมัติตามข้อมูลที่ซื้อในอดีต รวมถึงศูนย์กลางร้านค้าและสินค้าที่ใช้เป็นคลังเก็บสินค้าในบัญชีของคุณ สามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้ในแผน Essential และ Professional

ความแตกต่างระหว่างระบบอัตโนมัติพื้นฐานและระบบอัตโนมัติขั้นสูงคืออะไร?

ระบบอัตโนมัติพื้นฐานมีเวิร์กโฟลว์พร้อมใช้งาน ได้แก่ อีเมลต้อนรับและขอบคุณ แคมเปญแบบหยดน้ำ การติดแท็กรายชื่อผู้ติดต่อ และอีเมลแจ้งรายการสั่งซื้อสินค้าที่ยกเลิกที่จำเป็นต่อธุรกิจออนไลน์ทุกรูปแบบ ระบบอัตโนมัติขั้นสูงประกอบด้วยเวิร์กโฟลว์ไม่จำกัด การให้คะแนนผู้ติดต่อ การติดตามกิจกรรมเว็บ และการแบ่งกลุ่มแบบอัตโนมัติขั้นสูงที่อาจเหมาะสมกับกระบวนการหรือการเดินทางของลูกค้าที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น