Biểu giá của GetResponse

Dùng thử miễn phí 30 ngày. Không cần thẻ tín dụng.

Chọn giai đoạn thanh toán của bạn
Basic
Gửi email và xây dựng cơ sở liên lạc gắn kết.
Kích thước danh bạ:
$/tháng
Bao gồm:
Tiếp thị qua email
Website Builder MỚI
Thư trả lời tự động
Trang đích không giới hạn
Phễu bán hàng (1 phễu)
Phễu tạo khách hàng tiềm năng không giới hạn
Facebook và Google Ads
TRÒ CHUYỆN MỚIMiễn phí tới tháng 8/2021
Plus
Tạo đầu mối, bán sản phẩm,
và làm tăng trưởng lợi nhuận.
Kích thước danh bạ:
$/tháng
Tất cả trong gói BASIC và nhiều hơn nữa:
Tự động hóa tiếp thị
(5 quy trình làm việc)
Hội thảo trên web (tối đa 100 người tham dự)
Tính điểm và gắn thẻ
Phễu bán hàng (5 phễu)
Làm việc cùng nhau (3 người dùng)
Phễu hội thảo trên web (5 phễu)
Professional
Tối ưu hóa kết quả bằng các tính năng tích hợp và tự động hóa chuyên nghiệp.
Kích thước danh bạ:
$/tháng
Tất cả trong gói PLUS và nhiều hơn nữa:
Tự động hóa tiếp thị không giới hạn
Thông báo đẩy trên web
Hội thảo trên web có trả tiền
Hội thảo trên web (tối đa 300 người tham dự)
Phễu tạo bán hàng không giới hạn
Phễu hội thảo trên web không giới hạn
Làm việc cùng nhau (5 người dùng)
Hội thảo trên web theo yêu cầu
MAX
Phát triển hoạt động tiếp thị của bạn với một nền tảng nâng cao.
Cá nhân hóa & Linh hoạt
Định giá tùy chỉnh
Tất cả trong gói PRO và nhiều hơn nữa:
Email giao dịch (add-on có trả tiền)
Dịch vụ hỗ trợ dành riêng
Nhiều tài khoản và người dùng
(bao gồm 10, lên đến 500)
Hỗ trợ di chuyển tài khoản
Quản lý vai trò và nhóm
SSO (đăng nhập một lần)
Hội thảo trên web
(gồm 500 người tham dự, lên đến 1000)
Hỗ trợ khởi động IP
(cho các tài khoản đủ tiêu chuẩn)

So sánh

ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
Vô hạn
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
Vô hạn
1
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
1
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
Vô hạn
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
5
Vô hạn
5
100
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
3h
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
5
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
3
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
Vô hạn
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
Vô hạn
Vô hạn
Vô hạn
300
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
6h
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
Vô hạn
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
5
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturefalse
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
Sắp tới
Sắp tới
Sắp tới
Sắp tới
Sắp tới
Sắp tới
Sắp tới
Sắp tới
Sắp tới
Sắp tới
Vô hạn
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
Vô hạn
Vô hạn
Vô hạn
500
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
10h
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
Vô hạn
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
10
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue
ModOrderPricingCommonFeaturetrue

GetResponse được tin tưởng bởi 350,000 doanh nghiệp trên khắp thế giới

Chiến dịch email của tôi mang lại doanh thu tốt hơn bất kỳ hình thức tiếp thị nào khác. Mỗi lần kết thúc kỳ gửi email hàng tháng, tôi lại nhận được nhiều lượt đăng ký cho hội thảo về ảnh của mình và việc đó tiếp diễn vài tuần sau đó. Tôi sẽ từ bỏ bất kỳ hình thức tiếp thị nào khác, miễn là có thể duy trì hoạt động cho các chiến dịch email của mình!"

Paul Nguyen

Nhiếp ảnh gia,
Bluehour Photo Venture

Điều quan trọng là duy trì được sự cân bằng nhịp độ kể cả khi ngành thiết kế nội thất đòi hỏi số giờ làm việc thay đổi mỗi tuần. Có một nhóm cộng tác tuyệt vời – cũng như những sản phẩm như GetResponse – giúp cắt giảm thời gian và hiểu biết về kỹ thuật liên quan."

Joanne and Donna Riley

Chuyên gia thiết kế nội thất,
Interior Edge

Câu hỏi thường gặp

Chi phí hàng tháng của GetResponse là bao nhiêu?

Chi phí hàng tháng dựa theo gói thanh toán bạn chọn. Với gói thanh toán trước 12 và 24 tháng: bạn sẽ nhận được chiết khấu 18% hoặc 30% tương ứng khi thanh toán trước một năm. Gói thanh toán hàng tháng không được giảm giá.

Khi tôi vượt quá giới hạn kích thước danh bạ thì sao?

Chúng tôi không làm gián đoán hay hạn chế dịch vụ của bạn. Không liên lạc nào bị mất. GetResponse thêm liên lạc bổ sung và tính phí mở rộng danh bạ vào tài khoản của bạn trong tháng bất kỳ khi danh bạ vượt quá giới hạn tối đa trong gói của bạn.

Tôi có thể hủy tài khoản của mình không?

Bạn có thể hủy bất kỳ lúc nào. Để hủy tài khoản có trả tiền, hãy đăng nhập, nhấp vào Tài khoản của tôi và chọn Hóa đơn của tôi. Cuộn xuống mục Hủy đăng ký và nhấp vào đó. Xin lưu ý rằng khi bạn hủy tài khoản của mình, tất cả dữ liệu tài khoản của bạn sẽ bị mất.

Chính sách hoàn tiền của GetResponse là gì?

GetResponse là dịch vụ trả theo lưu lượng sử dụng. Tức là, chúng tôi không hoàn lại tiền, thậm chí nếu bạn hủy ngay sau khi thẻ tín dụng của bạn bị tính phí cho kỳ lập hóa đơn mới. Không áp dụng các khoản phí sau đó cho thẻ tín dụng của bạn nhưng các khoản đã bị tính phí sẽ không được hoàn lại.

Hội thảo trên web có trả tiền hoạt động như thế nào?

Chỉ có thể truy cập hội thảo trên web có trả tiền sau khi có người trả tiền để tham gia. Hội thảo trên web có trả tiền hiện có trong tính năng Phễu chuyển đổi khi cài đặt phễu hội thảo trên web. Tính năng này có trong gói thanh toán Professional.

Social Ads Creator là gì?

Social Ads Creator là ứng dụng di động miễn phí cho tất cả các tài khoản có trả tiền. Tính năng này giúp bạn quảng bá thương hiệu của mình trên mạng xã hội với hình hoạt họa và hình ảnh chất lượng cao, đồng thời khả dụng để tải từ App Store và Google Play. Ứng dụng hoạt động tốt cùng với các giải pháp GetResponse khác như Phễu chuyển đổi và Facebook và Instagram ads để tăng hiệu suất của các chiến dịch đa kênh của bạn. Tài khoản có trả tiền có thể sử dụng dịch vụ này bằng cách đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản tương ứng.

Tôi thuộc Tổ chức Phi lợi nhuận. GetResponse có ưu đãi giảm giá không?

Chúng tôi tặng giảm giá lên tới 50% cho các tổ chức phi lợi nhuận đủ tiêu chuẩn tham gia Chương trình Tổ chức Phi lợi nhuận của GetResponse. Để đăng ký và tìm hiểu thêm, hãy nhấp vào đây.

Gói MAX dành cho doanh nghiệp hoạt động ra sao?

Gói GetResponse MAX dành cho doanh nghiệp phù hợp nhất với những khách hàng cần khả năng tiếp thị cao cấp với tính năng hỗ trợ khách hàng dành riêng và thỏa thuận hợp đồng riêng. Hãy liên hệ với bộ phận bán hàng của chúng tôi để họ giúp bạn xây dựng một giải pháp duy nhất phù hợp nhất với các yêu cầu kinh doanh và tiếp thị của bạn.

Tư vấn chiến dịch là gì?

Tư vấn chiến dịch đi kèm với gói đăng ký MAX. Bạn được tư vấn từ chuyên gia liên quan đến chiến lược tiếp thị, tài khoản GetResponse, thiết lập chiến dịch và đào tạo sản phẩm.

Customer Experience Engineer và tư vấn về khả năng gửi email thành công là gì?

Đây là các dịch vụ chuyên biệt của gói MAX nhằm tối đa hóa kết quả của chiến dịch. Các dịch vụ bao gồm giám sát đang diễn ra và báo cáo kết quả của bạn, tư vấn và trợ giúp cải thiện khả năng gửi email, hỗ trợ hàng ngày về tất cả các khía cạnh của chiến dịch GetResponse.

Các công cụ thương mại điện tử bao gồm những gì?

Các công cụ thương mại điện tử gồm các tính năng nâng cao để giúp bạn bán được nhiều hơn, như đề xuất sản phẩm tự động dựa trên dữ liệu mua hàng trong quá khứ và trung tâm sản phẩm và cửa hàng dùng làm kho chứa sản phẩm trong tài khoản của bạn. Các công cụ này hiện có trong cả các gói thanh toán Plus và Professional.

Sự khác biệt giữa Trình tạo tính năng tự động hóa và quy trình làm việc tùy chỉnh là gì?

Trình tạo tính năng tự động hóa gồm các quy trình làm việc sẵn có bao gồm: email chào mừng và cảm ơn, chiến dịch nhỏ giọt, gắn thẻ liên lạc và email nhắc giỏ hàng chưa thanh toán vốn rất cần thiết đối với tất cả các doanh nghiệp trực tuyến. Trình tạo tính năng tự động hóa gồm quy trình làm việc không giới hạn, tính điểm liên lạc, theo dõi sự kiện web và phân khúc tự động hóa nâng cao có thể phù hợp hơn với các quy trình hoặc hành trình trải nghiệm khách hàng phức tạp hơn.